dissabte, 4 d’octubre de 2008

un ascensor molt esperat

Han posat un ascensor a la Casa de Cultura de Girona. És una gran notícia, perquè s’hi fan actes culturals molt interessants i fins ara no hi podíem assistir. El dijous de la setmana passada el vaig estrenar. L’havien d’inaugurar el divendres, però el van posar en funcionament un dia abans perquè pogués assistir a la primera xerrada del cicle “Les formes de l’arquitectura”. La veritat és que el personal de la Casa de Cultura s’ha preocupat molt perquè hi pogués anar. Fins i tot em van dir que, si l’ascensor no podia entrar en funcionament aquell dia, intentarien canviar el lloc de la xerrada per a fer-la a l’auditori Josep Viader, que està a la planta baixa. Els ho agraeixo de veritat.